زانستێن پیشەسازی ترومبێل

1415 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی ترومبێل

1224 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری ترومبێل

1195 جار دابەزێنراوە

کتێبی خوێندن

6807 جار دابەزێنراوە