زانستێن پیشەسازی ترومبێل

692 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی ترومبێل

546 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری ترومبێل

566 جار دابەزێنراوە

کتێبی خوێندن

4344 جار دابەزێنراوە