زانستێن پیشەسازی ترومبێل

620 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی ترومبێل

488 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری ترومبێل

518 جار دابەزێنراوە

کتێبی خوێندن

4048 جار دابەزێنراوە