زانستێن پیشەسازی ترومبێل

577 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی ترومبێل

433 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری ترومبێل

477 جار دابەزێنراوە

کتێبی خوێندن

3787 جار دابەزێنراوە