فیزیا

1312 جار دابەزێنراوە

بیرکاری

1306 جار دابەزێنراوە

بڕێڤەبرنا کەسان

1033 جار دابەزێنراوە

کارگێڕییا کۆگەهان

933 جار دابەزێنراوە

ژمێریاریا تێچوونێ

1349 جار دابەزێنراوە

ژمێریاریا تایبەتمەند

1119 جار دابەزێنراوە

ژمێریاریا کۆمپانیا

1095 جار دابەزێنراوە

زانستێن پیشەسازی ترومبێل

1415 جار دابەزێنراوە

زانستێن پیشەسازی میکانیک

1276 جار دابەزێنراوە

زانستێن پیشەسازی کارەبا

1886 جار دابەزێنراوە

زانستێن پیشەسازی کانزا

964 جار دابەزێنراوە

زانستێن پیشەسازی ئەلکترۆن

931 جار دابەزێنراوە

زانستێن پیشەسازی دارتاشی

979 جار دابەزێنراوە

زانستا پیشەسازی سەخبێرکرنا کۆمپیوتەرێ

1423 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی ترومبێل

1224 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی میکانیک

1003 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی کارەبا

1484 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی ئەلیکترۆن

1033 جار دابەزێنراوە

وێنەیێ پیشەسازی دارتاشی

1059 جار دابەزێنراوە

وێنەێ پیشەسازی سەخبێرکرنا کۆمپیوتەرێ

1319 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری ترومبێل

1195 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری میکانیک

925 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری کارەبا

1138 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری کانزا

860 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری ئەلکترۆن

955 جار دابەزێنراوە

مەشقا کرداری سەخبێریکرنا کۆمپیوتەری

896 جار دابەزێنراوە

اللغة العربية

3291 جار دابەزێنراوە

زانستە فیزیاییەکان

7764 جار دابەزێنراوە

کتێبی خوێندن

6807 جار دابەزێنراوە