زمان و ئەدەبێ کوردی

7481 جار دابەزێنراوە

عەرەبی - بەشی دووەم

3429 جار دابەزێنراوە

عەرەبی - بەشی یەکەم

4017 جار دابەزێنراوە

فیزیا - پەرتووکا ڕاهێنانان

8588 جار دابەزێنراوە

کیمیا - پەرتووکا راهێنانان

4460 جار دابەزێنراوە

زیندەوەرزانی - پەرتووکا راهێنانان

6564 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا ڕاهێنانان

3989 جار دابەزێنراوە

پەروەردەیا وەرزشی

3997 جار دابەزێنراوە

فیزیا - پەرتووکا قوتابی - زانستی

9502 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا قوتابی - زانستی

6376 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا قوتابی - وێژەیی

4464 جار دابەزێنراوە

کیمیا - پەرتووکا قوتابی

9006 جار دابەزێنراوە

زیندەوەرزانی

12682 جار دابەزێنراوە

مێژوویا نوی و هەڤچەرخ

11589 جار دابەزێنراوە

زمان و ئەدەبی کوردی

10435 جار دابەزێنراوە

جوگرافییا ئابووری

5336 جار دابەزێنراوە

پەروەردەا ئیزدیاتی

56204 جار دابەزێنراوە

پەروەردەیا ئیسڵامی و ئایینناسی

3576 جار دابەزێنراوە

ئابووری

5017 جار دابەزێنراوە

ئینگلیزی - چالاکی

37980 جار دابەزێنراوە

English

52111 جار دابەزێنراوە