زمان و ئەدەبێ کوردی

8197 جار دابەزێنراوە

عەرەبی - بەشی دووەم

3997 جار دابەزێنراوە

عەرەبی - بەشی یەکەم

4760 جار دابەزێنراوە

فیزیا - پەرتووکا ڕاهێنانان

8896 جار دابەزێنراوە

کیمیا - پەرتووکا راهێنانان

4677 جار دابەزێنراوە

زیندەوەرزانی - پەرتووکا راهێنانان

6782 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا ڕاهێنانان

4223 جار دابەزێنراوە

پەروەردەیا وەرزشی

4213 جار دابەزێنراوە

فیزیا - پەرتووکا قوتابی - زانستی

9730 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا قوتابی - زانستی

6664 جار دابەزێنراوە

بیرکاری - پەرتووکا قوتابی - وێژەیی

4699 جار دابەزێنراوە

کیمیا - پەرتووکا قوتابی

9331 جار دابەزێنراوە

زیندەوەرزانی

13014 جار دابەزێنراوە

مێژوویا نوی و هەڤچەرخ

11814 جار دابەزێنراوە

زمان و ئەدەبی کوردی

10590 جار دابەزێنراوە

جوگرافییا ئابووری

5557 جار دابەزێنراوە

پەروەردەا ئیزدیاتی

56402 جار دابەزێنراوە

پەروەردەیا ئیسڵامی و ئایینناسی

3800 جار دابەزێنراوە

ئابووری

5232 جار دابەزێنراوە

ئینگلیزی - چالاکی

39564 جار دابەزێنراوە

English

55928 جار دابەزێنراوە