بەشى سێ یەم: زانستى فیزیاوى (Physical Science)

818 جار دابەزێنراوە

بەشى دووەم: زانستى زەوى (Earth Science)

773 جار دابەزێنراوە

بەشى یەکەم: زانستى ژیان (Life Science)

828 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - ماتماتیک - بەشی شەشەم

843 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - ماتماتیک - بەشی پێنجەم

813 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - ماتماتیک - بەشی چوارەم

992 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - ماتماتیک - بەشی سێهەم

2903 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - ماتماتیک - بەشی دووەم

1007 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - ماتماتیک - بەشی یەکەم

881 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - زانست - بەشی چوارەم

818 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - زانست - بەشی سێهەم

823 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - زانست - بەشی دووەم

861 جار دابەزێنراوە

وانەی ئەنیمەیشن - زانست - بەشی یەکەم

818 جار دابەزێنراوە