زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى- پشكادوو

4240 جار دابەزێنراوە

زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى- پشكائێكێ

8255 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆهه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى - پشكادوو

2691 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆ هه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى - پشكائێكێ

3508 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا مه‌ده‌نى-ۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌ت

3064 جار دابەزێنراوە

خواندنا كوردى-بۆ ۆلا شه‌شێ يا بنه‌ڕه‌ت

4776 جار دابەزێنراوە

بابه‌تێن كۆمه‌لايه‌تى-ۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌تى

5964 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌ردا ئێزدياتى- پۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌تى

1670 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا ئيسلامى-بۆ پۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌ت

2489 جار دابەزێنراوە

English - activity

10161 جار دابەزێنراوە

English

10586 جار دابەزێنراوە