زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى- پشكادوو

4795 جار دابەزێنراوە

زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى- پشكائێكێ

9271 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆهه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى - پشكادوو

3045 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆ هه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى - پشكائێكێ

3872 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا مه‌ده‌نى-ۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌ت

3405 جار دابەزێنراوە

خواندنا كوردى-بۆ ۆلا شه‌شێ يا بنه‌ڕه‌ت

5467 جار دابەزێنراوە

بابه‌تێن كۆمه‌لايه‌تى-ۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌تى

6930 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌ردا ئێزدياتى- پۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌تى

1928 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا ئيسلامى-بۆ پۆلا شه‌شێ بنه‌ڕه‌ت

2756 جار دابەزێنراوە

English - activity

11136 جار دابەزێنراوە

English

11733 جار دابەزێنراوە