زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى- پشكادوو

2651 جار دابەزێنراوە

زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى- پشكائێكێ

2665 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆهه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى - پشكادوو

2638 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆ هه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى - پشكائێكێ

3023 جار دابەزێنراوە

مافێن مرۆڤى-بۆ پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌ت

6814 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا مه‌ده‌نى-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌ت

2475 جار دابەزێنراوە

خواندنا كوردى-بۆ پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌ت

5924 جار دابەزێنراوە

بابه‌تێن كۆمه‌لايه‌تى-پۆلا ێنجێ بنه‌ڕه‌تى

5691 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌ردا ئێزدياتى-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى

1929 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا ئيسلامى-بۆ پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌ت

2066 جار دابەزێنراوە

English - activity

12951 جار دابەزێنراوە

English

11616 جار دابەزێنراوە