زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى- پشكادوو

2288 جار دابەزێنراوە

زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى- پشكائێكێ

2272 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆهه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى - پشكادوو

2299 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆ هه‌مووان-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى - پشكائێكێ

2624 جار دابەزێنراوە

مافێن مرۆڤى-بۆ پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌ت

6571 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا مه‌ده‌نى-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌ت

2288 جار دابەزێنراوە

خواندنا كوردى-بۆ پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌ت

5311 جار دابەزێنراوە

بابه‌تێن كۆمه‌لايه‌تى-پۆلا ێنجێ بنه‌ڕه‌تى

4712 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌ردا ئێزدياتى-پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌تى

1723 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا ئيسلامى-بۆ پۆلا پێنجێ بنه‌ڕه‌ت

1791 جار دابەزێنراوە

English - activity

11565 جار دابەزێنراوە

English

10645 جار دابەزێنراوە