زانست بۆ هه‌مووان-پۆلا ئێكێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى

3879 جار دابەزێنراوە

بيركارى بۆهه‌مووان-پۆلا ئێكێ بنه‌ڕه‌تى- په‌رتووكا قوتابى

2934 جار دابەزێنراوە

خواندنا كوردى-پۆلا ئێكێ بنه‌ڕه‌ت-وه‌رزێ دووێ

5412 جار دابەزێنراوە

خواندنا كوردى-پۆلا ئێكێ بنه‌ڕه‌ت-وه‌رزێ ئێكێ

5043 جار دابەزێنراوە

خواندنا كوردى-پۆلا ئێكێ بنه‌ڕه‌ت

2448 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌ردا ئێزدياتى-پۆلا ئێكێ بنه‌ڕه‌تى

1762 جار دابەزێنراوە

په‌روه‌رده‌يا ئيسلامى-پۆلا ئێكێ بنه‌ڕه‌ت

2411 جار دابەزێنراوە

English - activity

13351 جار دابەزێنراوە

English

8771 جار دابەزێنراوە