چاپكردنی په رتووكی قوتابخانه كان بۆ ساڵی نوێی خوێندن

خوێندنی پرۆگرامی هونەر بۆساڵی خوێندنی (٢٠٢٢-٢٠٢٣)

ئامانجە فێرکارییەکان لە گۆڕانکارییەکانی پڕۆگرامی خوێندن

کتێبی زانستی پۆلەی یەکەمی بنەڕەتی دەگۆڕدرێت

کوردستانم ڕەنگینە